Fiscal
Assessorament i tramitació en tots els aspectes de caràcter empresarial i també a particulars, declaracions d'IVA, irpf, mòduls, intracomunitàries, comunitats de béns, societats civils, declaracions de renda i patrimoni i qualsevol obligació de caràcter tributari.
Serietat, rigor i professionalitat, per a complir totes les obligacions formals amb l'administració.