Laboral
Assessorament i tramitació de l'Alta inicial de la seva empresa a la seguretat social, així com tot el relacionat amb la contractació i gestió mensual dels seus treballadors (nòmines, control baixes IT, rebut de liquidació, etc.)
També l'assessorarem sobre tot tipus de prestacions, així com de les pensions de jubilació, viduïtat, orfandat i invalidesa. 
Des del nostre departament donarem resposta a totes les necessitats que pugui tenir la seva empresa.