Mercantil
Gestionem tots els aspectes legals per a la tramitació de les societats mercantils, tant per la seva constitució, com per a qualsevol modificació al respecte de la mateixa, confeccionem la comptabilitat segons la necessitat de cada empresa i adaptem els nostres serveis per a això.
Compromís, implicació i suport. Creiem en la feina ben feta i per això confiem en els nostres col·laboradors, notaris, advocats i economistes, sempre per estar al més alt nivell de professionalitat.
Mercantil