Cap de relacions externes i Assessor d’Empreses.

Fiscal, Comptable i Mercantil.
Declaracions de Renda i Patrimoni.
Constitució societats de caràcter mercantil.
Assessor d'assegurances.
(35 anys d’experiència).

Albert Vergés