Diplomada com Assessora Fiscal i delegada d'oficina.

Fiscal, Comptable i Mercantil.
Declaracions de Renda i Patrimoni.
Assessora d'assegurances.
(38 d'anys d’experiència).

Joana Rodón