Departament Fiscal.

Confecció de comptabilitats i gestions diverses amb l'Administració d'Hisenda.
Altes, baixes, modificacions i tot tipus de tramitació de contractes de caràcter Fiscal per empreses i també de particulars.
(15 anys d’experiència).

Vanessa Culebras