Cap del departament Laboral i Recursos Humans

Assessorament de caràcter laboral per a empreses i particulars, així com tramitacions de pensions de tot tipus, jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat.
(30 anys d’experiència).

Antonio Nievas